1899168578-ufo-1784349_640.jpg

Kręgi w życie, fenomen czy mistyfikacja?

Kręgi w zbożu, fenomen czy mistyfikacja? W teraźniejszych czasach możemy obserwować wzrost innego typie oryginalnych a często niewytłumaczalnych zjawisk, do jakich powstaje, dosłownie na polskich oczach. 

Etapem są to koleje na placu mentalnym, czasem społecznym, i czasem, chociażby klimatycznym. Dziś jednak zastanowimy się, czym są kręgi w życie, na czynnik zachowamy się i bliżej przyjrzymy temu zjawisku, które właśnie jest jedynym z niezwykle popularnych zjawisk przechodzących na naszej planecie.

Można śmiało powiedzieć, że kręgi w życie to pewna spośród najważniejszych teorii spiskowych, na podstawie której powstają filmy, gra i publikacji.

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat, na wszelkiej planecie można było określić występowanie tajemniczych okręgów, co oznacza o tym, że stanowi to działanie globalne, niemiejscowe.

Dotychczas zgłoszono, a także skatalogowano ponad 10 000 takich okręgów zbożowych.

Oczywiście tutaj głosy są podzielone, ponieważ część obserwatorów uważa, że jest wówczas koniec więc po prostu kawału, oczywiście jak, chociażby Doug’a Dave’a z roku 1991, którzy stworzyli takie okręgi przy pomocy drewnianych belek.

Jednakże z dodatkowej części mamy świadomości bardzo myślące w ten fenomen dlaczego? Powodów zapewne stanowić znacznie, jednym spośród najaktualniejszych jest mnogość występowania okręgów natomiast ich pełen zasięg, a mistyfikacje nie mogą zawierać wszystkich przypadków z całego świata, więc stanowiło po prostu niemożliwe.

Niezmiernie istotnym punktem wszystkiej tej zabawki jest fakt, że też z gruntu prawdziwe, a przynajmniej uznane za dobre zakresy nie wykazują żadnych oznak uszkodzenia zboża, jedynie lekkie przypalenie otrzymujące się przy łodydze, co sugeruje, że łodyga została zgięta przy pomocy jakiejś innej siły energetycznej.

Badania wykazały jasno, że w kraju okręgów zbożowych występuje wielka zmiana, lub anomalia w gospodarstwu elektromagnetycznym. Jednakże idąc dalej, można tąż informację pozostawić, ponieważ wyłania się inna, bardziej zastanawiająca, a mianowicie, jakie zawierało być przesłanie owych kręgów?

Cześć badaczy uważa, że niektóre kręgi wykazują znacznie wysokie bliskości z systemem wybranych konstelacji gwiazd, jak choćby gwiazdozbioru Oriona, drugie większości z zmianie sądzą, iż istnieje ostatnie danie, w takim sensie zagadka zajmująca bliskiej przyszłości i egzystencji.

Na że wiemy jedno, kręgi w zbożu ukazują nam zasady świetnej geometrii. Ubiegli wiek obfitował w wydarzenia, które płacą się być pewną dysharmonię i obawa na dużo poziomach codziennego życia.

Wyraźnie było się jasne oraz to, że nasz klimat ulega zmianie. Edgar Cayce znana osoba, stanowiąca dla jednych uosobieniem zła oraz dla własnych proroka, przepowiedział wiele nowych zmian, do których powstaje na ziemi.

Więc on przewiduje także odkrycie mistycznej Atlantydy natomiast jej tajemnej wiedzy, pamięta oraz o kręgach w zbożu i pozaziemskim przesłaniu. Pomimo to lub będziemy kupować w obecnego gatunku rewelacje i pokazania zależy już ale i wyłącznie od nas tychże.

Wraz z robiącymi się coraz dużo zmianami na bliskiej planecie wydaje się oraz nowa osobę naukowa. Krąg naukowców, możemy określić ich naukowcami nowej ery, nieustannie powiększa się i zawiera profesorów fizyki, biologii czy neuropsychologii.

Ciż pany, ci naukowcy są całkiem inną wizję świata i mężczyznę, niestety wiedze o tych postaciach a ich pytaniach są zazwyczaj spychane na margines, wtedy jeszcze społeczeństwo głównie w zespole nie wie o byciu wielu nowych idei i hipotez dotyczących swego istnienia.

Nowe wizje, nowe teorie odsłaniają przed nami tajemniczy świat, często naturalny i cały. Dziś uświadamiamy sobie, że ludzkość odgrywa niezwykle ważniejszą działalność w funkcjonowaniu tej ziemie a swego świata, ponadto ujawnia się, że nasza cywilizacja żyć może nie jest wcale najbardziej zaawansowaną, obecnie staje się coraz jaśniejsze, że inne znane i znacznie zaawansowane technologicznie cywilizacje były przed nami, i mimo to nagle upadały.

Bardzo myśląca jest przyczyna upadków wielkich cywilizacji, co ciekawe, do tych upadków dochodziło zazwyczaj w terminie, gdy dana kultura sięgała szczytów.

Stanowi to, to coś kuriozalnego, bowiem z tematu widzenia zwykłego człowieka wynika, że gdyby coś osiąga szczyt, wtedy nie może kiedyś upaść. A jednak, w dziwny a do dziś naturalny sposób, wielkie cywilizacyjne nagle upadały.

Czy zatem kręgi w życie i różne tego standardu zjawiska, które teraz możemy odkrywać na całym świecie, są poniekąd ostrzeżeniem dla swej cywilizacji? Tego rzeczywiście nie wiemy, być prawdopodobnie gdy się przekonamy, ale wtedy potrafi stanowić już za późno.

974116492-finland.jpg

O tym że II Wojna Światowa przemodelowała mapę Europy, znamy wszyscy. Ale mało kto zdaje sobie rzecz z obecnego, jak drastyczne istniały wtedy zmiany.

O tym iż II Wojna Światowa przemodelowała mapę Europy, wiemy wszyscy. Ale mało kto zdaje sobie sytuację z obecnego, jak drastyczne były wtedy zmiany. W grę wchodziło trochę więcej niż podział Niemiec, czy – parafrazując Churchilla – “dwa kroki w lewo”, jakich dokonała Polska. Po II wojnie światowej dołączyło do jakiejś z najpopularniejszych nieprawd w historii ludzkości. Do “zrobienia” fikcyjnego państwa. Finlandii. 

Tak przynajmniej uważają zwolennicy stosunkowo nowej, jednak tworzącej bezpośrednie początki w latach 80-tych, teorii spiskowej. A kiedy zatem głównie jest w przypadku teorii spiskowych – logika jest jasna.

Według orędowników nieistnienia Finlandii, rzadkie wzmianki historyczne wynikające tego państwa zostały sfałszowane. W rzeczywistości pomysł “stworzenia” Finlandii narodził się w roku 1941, kiedy to – po klęsce Japonii w walce nad Chałchin-Goł – ZSRR i Cesarstwo Japonii podpisały dwustronny pakt o nieagresji. Zamknięte w Moskwie porozumienie pokazało się zadziwiająco trwałe. W finale także w 1941 roku sojusznik Japonii którym była III Rzesza rozpoczął realizację Operacji Barbarossa, wchodząc w głąb sowieckiego terytorium. W ataku brały udział prawie wszystkie państwa paktu antykominternowskiego… z wyjątkiem Japonii i podległego cesarstwu, marionetkowego Mandżukuo.

Cóż takiego mogło skłonić imperialistyczną Japonię do zaniechania odwetu na Rosjanach? Oczywiście idealne warunki pokoju. Związek Radziecki miał zaoferować Japonii – która wybrała nasze indywidualne łowiska, możliwość dokonywania połowów ryb na północnym Bałtyku.

Kiedy II wojna światowa dobiegła końca, umowa została podtrzymana. Jednakże tymże zupełnie, w przewrotny sposób, oraz jej gwarantami stały się obydwa zwycięskie supermocarstwa. Zapewnienie Japonii wyłączności na atrakcyjnych łowiskach nastąpiło poprzez stworzenie fikcyjnego państwa – Finlandii.

Argumentów za tą tezą jest pełne multum. Weźmy chociaż język fiński – nie należy on do unii języków indoeuropejskich, powtarza się sztucznie przeniesiony na ostatnie rejony. Większa grupa terytorium rzekomej Finlandii jest zalesiona, a populacja tego małżeństwa jest szczególnie delikatna – co tylko ułatwia mistyfikację. Główne eksporty Finlandii to ropa naftowa (oczywiście wydobywana nie w Finlandii, ale na podstawach wiertniczych na północnym Bałtyku) oraz elektronika (w której produkcji – jak wiadomo – przodują Japończycy). Więcej – niezwykle podejrzane stanowi wówczas, że maksymalna liczbę kontenerów Nokii dochodzi do Japonii, podczas gdy telefony tej firmy dobrze nie są w Regionie Kwitnącej Wiśni popularne. Zwolennicy teorii utrzymują więc, iż w kontenerach Nokii ciągnie się tak właściwie złowione w Bałtyku ryby. 

Niektóre spośród osób przekonanych o niebyciu Finlandii utrzymują, że widziały prawdziwe, niezmanipulowane mapy rządowe, na których Finlandii po prostu nie ma. Inni podkreślają, że Finlandia jest wskazana socjaldemokratom z Europy Zachodniej dla udowodnienia skuteczności modelu “welfare state”. Z kolei wielka suma samobójstw tworzonych przez Finów umieszcza się potwierdzać tezę, iż nieistnienie Finlandii jest idealnie strzeżonym sekretem, a ludzie, którzy korzystają prawdę… muszą stać wyeliminowani.

A wyłącznie nielicznym udało się przemycić prawdę w obrazach lub piosenkach. Posiadali tegoż dokonać m.in. komicy z szkoły Monty Python w piosence pt. “Finland”.

Istnieje same powód ostateczny, któremu nie sposób zaprzeczyć. Zapewnia on doświadczenia humoru Japończyków. Jak nazwali kraj, który występował się przykrywką dla ich ekstensywnych połowów? Finland. Fin-land. Po angielsku to region płetwy.

Słona woda morska zamarza w garść niższej temperaturze niż słodka

Czy wiecie, że jeżeli wziąć ze całych wód świata całą zawartą w nich sól i posypać nią wszystkie lądy, to warstwa soli była więc grubość 150 metrów! Wcale taka ilość soli na Podłodze? Przez wieki naukowcy opracowywali przeróżne teorie tłumaczące to zjawisko. Według nich sól niosły rzeki, wypłukiwały deszcze, natomiast jej zawartość poprawiała się z powodu parowania. Jednakże nie tędy droga. Przełomowego odkrycia dokonano dopiero w XVIII wieku. To te, przebadano próbki wody spadającej z innych mórz. Porównanie to przyjęło na stanowisko, że jednak dzielą się one stopniem zasolenia, toż tworzą troszeczkę nic ten tenże skład chemiczny. Przyjęto, więc hipotezę: „woda powstająca na Ziemi już od powodów jej życia musiała być duża”. A skoro oczywiście więc droga woda winna stanowić pochodzenia wulkanicznego. Zawarty w gazach wulkanicznych chlorowodór najprawdopodobniej rozciągał się w naturalnych oceanach. Następnie reagując z metalami budował się w chlorki, i te z kolei nadały wodzie słony smak. Pamiętajmy jednak, iż stanowi zatem wyłącznie jedna z wielu hipotez! 

Słona woda morska zamarza w chwila niższej temperaturze niż słodka. Przykładowo woda o zasoleniu około 35%o zaczyna zamarzać od -2˚C. Wtedy te obserwujemy pierwsze kryształki lodu. Oraz w której temperaturze zamarznie całkowicie? Zróbmy prosty eksperyment! Do plastikowej butelki nabieramy wody morskiej i rzucamy ją w zamrażarce. Odrobina cierpliwości i odkrywamy, że w prawie -30˚C woda całkowicie zamarza. Jeżeli odpowiednio się przyjrzeć, to stwierdzimy w lodzie drobne kapsułki słonej wody. Po określonym czasie woda z kapsułek odsącza się, a całość przestaje być słona! Warto wspomnieć, iż im jest ogromniejszy stopień zasolenia wody morskiej, tym woda można będzie zamarzać. Przykładowo zasolenie Morza Bałtyckiego waha się w granicach od 2 do 12%o. To więcej, lub mało? Nieco mało zwłaszcza, że Bałtyk prezentowany jest mianem morza półsłonego. I gdzie znajdziemy najbardziej zasolony akwen na świecie? Na pograniczu Izraela i Jordanii, a co dobre, nie istnieje ostatnie morze a jezioro, tzw. Morze Martwe. Z znaczeniem tym odnosi się również inna dobra właściwość słonej wody. Im ogromniejsze zasolenie wody, tym łatwiej się w niej pływa. Przykładowo, aby „utonąć” w Morzu Martwym powinien się naprawdę wysilić. Docierając do tak drogiej wody, człowiek samoistnie się unosi! Jak rozwiązać to zdarzenie? Słona woda jest częstsza niżeli słodka. Litr ciepłej wody waży 1 kilogram, z zmiany ta taż ilość wody, ale osolonej do nasycenia – prawie 1,4 kg. To, z serii powoduje, że ciało mężczyzny jest lżejsze od wypieranej przez nie wody. A my w współczesnym momencie możemy występować i czytać pozycję w Morzu Martwym. 

Wody mórz i oceanów całego świata zamieszkują najrozmaitsze gatunki zwierząt. Jak robi tkwienie w dużej wodzie? Wiemy, że część z morskich ryb ją gniecie również wtedy jeszcze! Po co? Aby zachować mniejszą koncentrację soli wewnątrz. Jednak kiedy zatem? Nadmiar soli, zamiast dostać w płynach wewnętrznych zostaje produkowany w stron słonego śluzu. Wyobraźmy sobie taką rzecz: gdyby przełożyć rybę morską do wody słodkiej to prędzej, czy później taż się utopi! Dlaczego? Mechanizm osmotyczny ryby, zacznie napełniać komórki jeszcze większą sumą wody, oraz wtedy wykona rozerwanie tkanek i śmierć! Wyobraźmy sobie teraz sytuację odwrotną. Jakimś dziwnym trafem ryba słodkowodna bierze w wodzie słonej. Po pewnym momencie zginie, chociaż nie utopi się. Co jest w takim razie przyczyną śmierci? Wysuszenie organizmu! I wszystko za sprawą mechanizmu osmotycznego, który tym jednocześnie spowoduje utratę wody przez komórki. Czy to świadczy, że plus a my nie możemy pić morskiej wody? W rezultacie oczywiste są przypadki zwierząt znających się dobrać do zmiennego otoczenia. Wymienić można chociażby łososie czy węgorze. Wróćmy ale do kolejnych morskich zwierząt. Jak zapewniają sobie radę? Foki i morsy wydzielają nadmiar soli z moczem, a krokodyle i żółwie płaczą! Z kolei żyjące nawet setki kilometrów od brzegu ptaki morskie mają ze specjalnego gruczołu solnego. Nadmiar soli leczony stanowi w strukturze wydzieliny wychodzącej z końca dziobu. Oraz co z człowiekiem? Niestety, natura nie wyposażyła nas w mechanizm mogący pozbyć się naprawdę wielkich sum soli.

272470242-sunset-1270563_640.jpg

Woda z wodociągów musi robić rygorystyczne normy, wskazane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozwiewamy twoje wątpliwości raz na zawsze: tak, wodę z kranu wolno pić! Woda z wodociągów musi spełniać surowe normy, wskazane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Innowacyjne technologie brane w wodociągach idą na skuteczne i skuteczne oczyszczenie wody, i badania prowadzą, że nasze wodociągi kierują do naszych kranów bezpieczną wodę. Stanowi ona pod nieustanną kontrolą.

Drinkiem z elementów wchodzących na pogorszenie walorów użytkowych wody jest chlor, używany jak środek dezynfekujący. Jego obecność w wodzie świadczy o bezpieczeństwie bakteriologicznym i obronie przed rozwojem mikroorganizmów. Niestety może posiadać nieprzyjemny zapach i dodatek, ale – co ważne – dawki chloru dodawane do wody są całkowicie bezpieczne.

To stereotyp, jaki stanowi skutkiem nieuzasadnionych obaw przed spożyciem wody skażonej bakteriologicznie. Tymczasem woda kranowa jest pewna!

Niewielu z nas zna, że wydarzenie więc istnieje wykonane zawartością minerałów – magnezu i wapnia. Duża pojemność tych detali jest przyczyną mętności herbaty i „kożucha” na jej powierzchni. Często działamy niekonsekwentnie – narzekamy na twardość wody oraz kupujemy wody butelkowane, które producenci chwalą głównie za dużą zawartość minerałów – wapnia oraz magnezu.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej poddali ocenie i porównali skład najlepiej sprzedających się wód butelkowanych z łódzką kranówką. W laboratorium wykonano doświadczenia na ilość składników mineralnych i doświadczono czy zespół jest spokojny z obecnym, co zapisano na etykiecie. Wykazałoby się, że tylko 15% wód w butelce posiada silniejszą forma od kranówki. Na placu istnieje ponad 200 rodzajów wód butelkowanych – eksperci twierdzą, że tylko ok. 30 spełnia wymogi wody mineralnej.

685578649-cake-2082876_640.jpg

Tort jest ciastem okazjonalnym. Sporadycznie ktoś nieinteresujący się cukiernictwem decyduje się na przyjęcie wyzwania

Reklama: Alejki ślubne Bydgoszcz

Tort jest ciastem okazjonalnym. Sporadycznie ktoś nieinteresujący się cukiernictwem decyduje się na rozpoczęcie wyzwania, jakim jest przygotowanie tortu. Ćwiczenie to musi nie tylko umiejętności kulinarnych, lecz i pomysłowości oraz precyzji w dekoracji samego ciasta.

Warto podkreślić, że samodzielne zrobienie tortu może zaprezentować się wyjątkowym prezentem na dużo możliwości, m.in. na narodziny dziecka, matki, męża, przyjaciółki, lub i np. na Dzień Matki czy Dziadka. Samo wykończenie tortu to gra. Dlatego konieczny jest projekt i okres na jego produkcję. Są natomiast okazje, na które stworzenia tego szczególnego rodzaju ciasta, nie przyznaje się amatorom.

Taką okazją daleko jest ślub. Weselny tort to obecnie nie tylko ciasto, lecz niemalże rytuał, i jego projekt i zrobienie nie raz spędza Młodej Parze sen z powiek. W ubiegłych latach trendem staje się zastąpienie marcepanowych dekoracji żywymi kwiatami. Kolorowe kwiaty są z pewnością bardziej estetyczne i efektowne. Dzięki tak dobranej form i kolorystyce, tort może spowodować zachwyt wszystkich weselnych gości. Dobór kwiatów często jest trudnym zadaniem. Dokonując wyboru uwzględnić należy florystyczne dodatki Panny Młodej, wystrój sali, dekoracje stołów oraz koncept samego tortu ? jego stan, kolor, smak itd. Warto te skorzystać pod rację to, jakie kwiaty rosną w określonym miesiącu, by uniknąć zbędnych zmartwień związanych z brakiem dostępności swoich ulubionych gatunków.

Niekiedy spotkać można się z oporem przed połączeniem kwiatów z jedzeniem. Nie wszyscy przecież wiedzą, że dużo gatunków kwiatów jest dobrych (i w restauracjach spotkać się możemy z czystą ozdobą w kwestii kwiatów na talerzu). Najbardziej atrakcyjne gatunki ozdobnych kwiatów dobrych to: goździki, bratki, fiołki wonne, róże, nasturcje, bławatki, stokrotki, słoneczniki, begonie, bez też wiele kwiatów drzew owocowych. Z pewnością należy uniknąć styczności ciast z roślinami trującymi, m.in. azalią, konwalią, groszkiem pachnącym, irysem, hiacyntem, hortensją, żonkilem i narcyzem. 

Decyzja o własnym wykonaniu tortu także jego florystycznej dekoracji powinna być daleko przemyślana. Żywe kwiaty z gwarancją nie zachwycą dziecka czy nastolatka. Mogą się jednak spodobać dorosłej osobie, zwłaszcza kobiecie, np. mamie, siostrze czy przyjaciółce. Taka praca wymaga też wcześniejszego przygotowania. Swój sposób polega na zanurzeniu główek kwiatów w białku, następnie posypaniu ich cukrem i zaplanowaniu w kubku, tak aby wzajemnie się nie dotykały. Należy to rozplanować w okresie tak, by białko mogło znacznie wyschnąć a w efekcie czego jego nadmiar nie ściekał na tort. Można też przed zanurzeniem kwiatów w białku zasypać je kaszą manną i ładnie uformować. Ułożenie kwiatów na torcie, czy i w cieście, powinno się odbyć na moment przed jego daniem. Wówczas kwiaty zachowają swój oryginalni wygląd. By uniknąć bezpośredniego kontaktu łodyg roślin z ciastem, można je zgrabnie i dokładnie owinąć np. folią aluminiową.

Dekorowanie tortów kwiatami to całkiem wyzwanie dla wszystkiego, kto chce pozytywnie zaskoczyć gości. Jeżeli wcześniej się tego nie robiło, warto przed wydarzeniem, na jakie będzie się robiło taki tort, zrobić kilka prób, by na ostatnią daną datę wyszedł on wyśmienity.

1906655018-lemon-181650_640.jpg

Cytryna jest owocem wychodzącym z Chin

Kiedy poranne kroki towarzyszą nas do kuchni, pierwsza rzecz, która wynika w bliskiej głowie to odruch wypicia kawy czy herbaty. I co, gdybyśmy zaczynali dzień z szklanki czystej wody (że stanowić o temperaturze pokojowej) z wyciągiem z połówki cytryny? Jeśli dodamy także łyżeczkę miodu i szczyptę soli stworzymy własny izotonik. Zadbajmy o własny przypływ działalności na pełny poranek. Cytryna jest wynikiem czerpiącym z Chin, oraz do Europy przybyła obecnie w Średniowieczu. W chwili obecnej szkolona stanowi w polskich domach, jako roślina ozdobna, ale głównie w charakterach kulinarnych. Swoje bogactwo zawdzięcza witaminie C, B1 oraz kwasowi cytrynowemu. Ponadto szybko i wszechstronnie oddziałuje na polski układ.

Od dawien dawna wykorzystuje się cytrynę ze powodu na jej ważną zawartość witaminy C, pomijając przy tym wyniki będącej jej ogromniejsze stężenie jak np.: czarną porzeczkę czy kiwi. Nie mniej lecz jest warta polecenia ze względu na indywidualne właściwości zdrowotne. Najczęściej zalecana jest odpowiednio przy przeziębieniach dla wspomagania systemu odpornościowego i mocniejszego powrotu do zdrowia. Często podawana jest profilaktycznie w terminie zwiększonej zachorowalności na grypę. Ciepła woda z dodatkiem cytryny wykazuje również właściwości bakteriobójcze, wystarczy przemyć nią gardło przy stanach zapalnych jamy ustnej oraz migdałów. Sok z cytryny pomaga regulować poziom wapnia, a przez stymulację produkcji żółci w wątrobie sprzyja poprawie jej funkcjonowania.

Sama cytryna była kierowana obecnie w pierwotnych czasach, choćby dlatego, że jest właściwości antyseptyczne. Odkażano nią rany, pomagała w przyspieszeniu gojenia się siniaków, a jeszcze pozytywnie przychodzi na krzepnięcie krwi. Stosując ją zewnętrznie na powierzchnię skóry, można docenić jej dobroczynne pomaganie w konfrontacji z przebarwieniami i zaskórnikami. Podobno opóźnia pojawianie się zmarszczek i poprawia leczenie trądziku. Cytryna stanowi wysoce systematycznie wprowadzana do wielu „środków” w kuchni. Dodawana jest do sałatek czy np. ryb i owoców morza, ponieważ jony H+ łącząc się z trymetyloaminą, płacącą za kilku przyjemny zapach. Z tego połączenia powstaje związek o specyfice soli, który tworzy całkowite usunięcie zapachu. Podstawowym zagadnieniem jest i, ile cytryny powinno się spożywać? Niestety jednoznaczna zdaj nie powstała, jednak sama cytryna dołączana do sałatek, posiłków, miodu czy herbaty winna stanowić wystarczającą ilością dziennego spożycia. Dość kontrowersyjnym wynikiem badań laboratoryjnych, robionych w rozwoju 20 lat przez samego z najwyższych producentów leków, jest rzeczenie, iż cytryna zabija komórki nowotworowe aż w 12 przypadkach m. in.: nowotwory jelit, piersi, prostaty, trzustki i płuc. Pokazałeś on, iż owoce drzewa cytrynowego działają 10000 razy lepiej niż Adriamycyna – czyli lek używany przy chemioterapii, pozwalający tylko na ograniczenie wzrostu komórek nowotworowych. Te uzdrawiające właściwości może jest tylko cytryna mrożona. W restauracjach często stosowana jest pełna cytryna, ponieważ nic nie potrafi się zmarnować. Wystarczy umytą cytrynę włożyć do zamrażarki, i kiedy będzie obecnie znacznie dobrze zmrożona należy zetrzeć ją na tarce. Cytrynę w takiej postaci możemy wprowadzać w kuchni do sałatek, lodów, zup, sosów itp.

Dość kontrowersyjnym wynikiem badań laboratoryjnych, robionych w czasie 20 lat przez pewnego z najtrudniejszych producentów leków, jest sprawdzenie, iż cytryna zabija komórki nowotworowe aż w 12 przypadkach m. in.: nowotwory jelit, piersi, prostaty, trzustki i płuc. Wykazał on, iż owoce drzewa cytrynowego działają 10000 razy daleko niż Adriamycyna – czyli lek używany przy chemioterapii, pozwalający jedynie na ograniczenie wzrostu komórek nowotworowych. Te uzdrawiające właściwości może jest tylko cytryna mrożona. W restauracjach często używana jest cała cytryna, ponieważ nic nie że się zmarnować. Wystarczy umytą cytrynę wprowadzić do zamrażarki, i kiedy będzie obecnie bardzo dokładnie zmrożona należy zetrzeć ją na tarce. Cytrynę w takiej postawie możemy sięgać w kuchni do sałatek, lodów, zup, sosów itp.

Dużo spośród nas kontroluje swoje ciśnienie tętnicze krwi na bieżąco, ponieważ jak jest ono za duże, może jechać do wielu problemów zdrowotnych. Spośród tego czynnika istotne jest aby potwierdzać ten jedyny z istotnych parametrów, jakie powinniśmy śledzić. Przy dużym ciśnieniu nie powinniśmy od razu się martwić, lecz sprawdzić, w który prosty metoda można je obniżyć. Analizy naukowców z Uniwersytetu w Chile ujawniły, że witaminy C i E mają zbawienny wpływ na polski układ krwionośny. Badania zostały zrealizowane na jakości 120 mężczyzn z nadciśnieniem i trzymały 8 tygodni. Pokazały one piękny spadek ciśnienia i pokrycie jego poziomu u badanych. Zatem wzbogaćmy swoją dietę w produkty możne w witaminy C i E. Witaminę C znajdziemy teraz w cytrynie, tylko także pomidorach, kapuście – szczególnie kiszonej, ziemniakach czy żurawinie, oraz witaminę E uzyskamy z ziaren zbóż, zielonych liści warzyw oraz zielonego groszku, kukurydzy, olejów roślinnych, oliwek, mleka, serów, jaj czy masła. Oprócz wyrównania ciśnienia tętniczego krwi, cytryna wspomaga i utrzymanie odpowiedniej elastyczności naczyń krwionośnych, zmniejsza ryzyko zawałów i udarów oraz wspiera walkę z miażdżycą, i toż wszystko dzięki dużej zawartości potasu.

1351959200-soap-2228609_640.jpg

Często w pensjonatu jesteście dopiero parę dni i pobieracie z hotelowych kosmetyków

Często, jeżeli w pensjonatu jesteście jedynie parę dni i zdobywacie z hotelowych kosmetyków, nie jesteście ich w stanie użyć do kraju. Co to dzieje się z nimi, kiedy wy wymeldowujecie się, a ekipa sprzątająca idzie do Waszego pokoju? Nie, nic nie lądują w koszu… 

W rzeczywistości większość z nich celuje do firmy posiadającej bezpośrednią rezydencję w Orlando, na Florydzie, która zdobywa się recyklingiem starych mydeł i sztuką drugich.

Z pewnej strony pewno więc budzić wątpliwości, a dzięki temu zaciera się chronić środowisko. Raz użyte mydło nie dochodzi do kosza, a jest stale z niego pożytek. Co dobre, to nie firma skupuje od hoteli mydła, jednak to instytucje przyjmujące jest stawiają jej 50 dolarów miesięcznie za pokój!

Tak dobrze, jednak co dzieje się dalej, gdy już maksymalne liczb mydeł przybędą do magazynów wybierających się nie ale w Orlando, lecz dodatkowo w Indiach, Las Vegas, Hong Kongu czy Montrealu? Metoda jest łatwa: stare kostki topi się i wykorzystuje na drugie, następnie owija się je i transportuje do unii charytatywnych.

Liczby imponują. Jedynie w 2016 roku firma wyprodukowała 400 000 zestawów do higieny prywatnej i 7 milionów nowych mydeł, z jakich pół miliona dotarło do ostatnich, którzy ucierpieli z względu huraganu Matthew na Haiti i Bahamach.

Nazwa nie tylko przerabia mydła, skupia się również recyklingiem plastikowych butelek z szamponów, płynów do prania czy odżywek, ale i samymi kosmetykami. Z opakowań wytwarza się spośród nich bardzo wspomniane zestawy, szczoteczki do zębów, opakowania na pastę itd. Zwykle trafiają one do schronisk dla bezdomnych na wszelkim świecie.

Założycielem firmy jest Shawn, który znacznie mocno podróżował służbowo po świecie. Jednego dnia zadzwonił do hotelu, by otrzymać reakcję na badanie, które przeszkadzało go z dłuższego czasu: co dzieje się mydłami, jakie nie są do kraju wykorzystane przez gości. Gdy dowiedział się, że spotykają one do kosza, wpadł na pomysł, że potrafi dzięki temu pomóc najbardziej wymagającym. Kiedy przez przypadek trafił na konkretne, w jakich przeczytał, że ponad milion dzieci rocznie umiera m.in. na choroby układu pokarmowego spowodowane głównie brakiem higieny, miał gotowe rozwiązanie. 

Dzięki recyklingowi mydła i udzieleniu go znacznie potrzebującym, stanowi w okresie pomóc tym, dla których mydło jest produktem luksusowym, będącym czasem większym rozwiązaniem niż jakiekolwiek łatwe w aptece leki. 

Powody nie były skłonne. Jak wielu Amerykanów, swój biznes obowiązywał w garażu, gdzie razem z całą rodziną przygotowywał się, jak przygotować zysk ze kobiet mydeł. Na wstępie oczyszczał je nożem, później mielił, topił w… mikrofali i wsypywał do gotowych form.

Dalej było tylko lepiej. Mężczyzna znalazł partnera, który przekazywałeś mu użyte mydła. Szybko udało mu się zyskać na specjalistyczny sprzęt, który pomógł mu rozszerzyć produkcję, tak że szybko w 2014 roku, czy po 5 latach z założenia działalności, poszedł na zbyt azjatycki.

Obecnie firma poddaje recyklingowi ponad 50 ton mydeł miesięcznie. Idący w fabrykach, często zresztą charytatywnie, oczyszczają je, segregują, przerabiają na następne, a potem dostarczają do najbardziej chcących.

1672799519-oak-alley-plantation-1647284_640.jpg

Dąb Józef z Wiśniowej na Podkarpaciu zyskał w internetowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku.

Dąb Józef z Czerwonej na Podkarpaciu wygrał w internetowym plebiscycie na Lokalne DrzewoRoku 2017. W plebiscycie rywalizowało 16 drewien ze Ubiegłego Kontynentu 

Dąb Józef z Czerwonej zdobył ponad 17 tys. głosów. Inne miejsce zajął dąb Brimmons z Walii, którego pomogłoby ponad 16 tys. internautów. Trzecia była lipa wzrastająca w Czechach z poparciem blisko 15 tys. osób. W głosowaniu wzięło udział ponad 125 tys. internautów z wszelkiej Europy.